Informatica - Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau

Invatamant cu frecventa redusa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Consultați pagina de mai jos pentru informații curente. Citiți regulamentele și noutățile postate :

https://www.ub.ro/stiinte/admitere

ADMITERE 2021

SESIUNEA IULIE -

update: toate locurile au fost ocupate

Admitere Facultatea de Stiinte 2021 -Informatica FR (75 locuri),

Documente de interes public

licenta stiinte 17iun2021

master stiinte 17iun2021

CALENDARUL ADMITERII in PRIMA SESIUNE 2021

Studii universitare de LICENŢĂ şi MASTER

  • perioada de inscriere: 5-30 iulie 2021; platforma de admitere online se deschide pe 5 iulie 2021 la ora 10 si se inchide pe 30 iulie 2021 la ora 16;
  • afişarea rezultatelor: 2 august 2021 ora 12;
  • contestaţii: 2 august 2021 intervalul orar 12-16;
  • afişarea rezultatelor după contestaţii: 3 august 2021 ora 12;
  • confirmarea locului 3 august 2021 ora 12 - 12 august 2021 ora 16;
  • afişarea rezultatelor după confirmare: 13 august 2021.

CONDIŢII DE ADMITERE

Admiterea se face pe bază de concurs online.
Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:
Matematică si €“Informatică;
Biologie.
Un candidat poate depune cate un singur dosar de inscriere pentru fiecare grupare pe programe de studii.
Taxa de inscriere este de 100 lei/dosar.
Admiterea se face in ordinea: opţiune, medie.
Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opţiuni menţionate in fişa de inscriere.
Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani.
Forma de invăţămant: invăţămant cu frecvenţă (IF) și invăţămant cu frecvenţă redusa IFR (numai pentru Informatică).

Proba de concurs:
Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.
La medii egale, departajarea se realizează dupa următoarele criterii, in ordine:
1. Nota la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat;
2. Nota la a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat, diferită de limba maternă;
3. Media finală a anilor de liceu.

Candidaţii care nu au posibilitatea inscrierii online se pot prezenta la sediul Facultăţii de Ştiinţe in perioada 5-30 iulie 2021 astfel:
- luni-vineri - intervalul orar 9-15,
- sambătă - intervalul orar 9-12.
Accesul se va face respectand prevederile pentru prevenirea răspandirii infecţiei cu noul Coronavirus.

Urmăriţi permanent:

admitere.ub.ro
www.ub.ro/academic/admitere

Înultatea de Științe din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 15 – 29 IULIE 20

Save

Save

Save

Save

Save

 

Programul Informatica - Invăţămant cu frecvenţă redusă este ACREDITAT (mai 2013)

poza_info_fr1

facultate2

Programul de studiu Informatică- Frecvenţă Redusă este coordonat de catreDepartamentul de Matematica si Informatica din cadrul Facultatii de Stiinte cat şi de celelalte departamente din universitate, implicate in desfăsurarea programului.

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
  • Principalul rol in organizarea programului Informatică - IFR il are Facultatea de Ştiinţe. Această facultate are o dublă misiune: didactică şi de cercetare ştiinţifică - vizand formarea de specialişti cu inaltă calificare in domeniul Informatică pentru toate tipurile de activităţi economico- sociale, la un nivel compatibil cu cel avut de UE cat şi cadre necesare invăţămantului matematic şi informatic.
alt Reţine . . .
Organizarea procesului de instruire in sistemul IFR este condiţionată de existenţa unor materiale didactice (vezi secţiunea Resurse educaţionale) corespunzător concepute şi realizate, pentru asigurarea unei pregătiri eficiente prin studiu individual. Acestea vor fi distribuite studenţilor in cadrul taxei de studii şi vor oferi cunoştinţele fundamentale necesare parcurgerii tuturor activităţilor de tip seminar, laborator, proiect, lucrări practice, care se desfăşoară prin intalniri faţă in faţă programate la sfarşit de săptămană. Resursele de invăţămant se pot asigura pe medii diverse şi se elaborează de către instituţia organizatoare (conform Ghid de evaluare IFR- standarde ARACIS)

Ciclul de studii: LICENŢĂ = acelaşi plan de invăţămant ca la ZI - cu taxă, aceeaşi structură a anului universitar pentru cursuri, vacanţe, sesiuni; orele se desfăşoară sambăta şi duminica, nu cursuri (acestea exista in format electronic, vezi mai sus) ci doar seminarii, laboratoare/ lucrari practice.

Domeniul fundamental: Ştiinţe exacte Domeniul: Informatică

Specializarea: INFORMATICĂ

Titlul absolventului: Licenţiat in Informatică

Durata studiilor: 3 ANI
Read more...
 

Sondaj

Ce ati dori sa vedeţi pe site?
 

Vizitatori

We have 2 guests online

Linkuri Utile

Linkuri Utile
Banner
Prezentare Info IFR (dec. 2013)