Informatica - Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau

Invatamant cu frecventa redusa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
E-mail Print

Programul Informatica - învăţământ cu frecvenţă redusă este ACREDITAT (mai 2013) 

poza_info_fr1

facultate2

Programul de studiu Informatică- Frecvenţă Redusă este coordonat de catre Departamentul de Matematica, Informatica si Stiintele Educatiei din cadrul Facultatii de Stiinte cât şi de celelalte departamente din universitate, implicate în desfăsurarea programului.

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
  • Principalul rol în organizarea programului Informatică - IFR îl are Facultatea de Ştiinţe. Această facultate are o dublă misiune: didactică şi de cercetare ştiinţifică - vizând formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul Informatică pentru toate tipurile de activităţi economico- sociale, la un nivel compatibil cu cel avut de UE cât şi cadre necesare învăţământului matematic şi informatic.

 

Reţine . . . şi apoi consultă pagina ADMITERE
Organizarea procesului de instruire în sistemul IFR este condiţionată de existenţa unor materiale didactice (vezi secţiunea Resurse educaţionale) corespunzător concepute şi realizate, pentru asigurarea unei pregătiri eficiente prin studiu individual. Acestea vor fi distribuite studenţilor în cadrul taxei de studii şi vor oferi cunoştinţele fundamentale necesare parcurgerii tuturor activităţilor de tip seminar, laborator, proiect, lucrări practice, care se desfăşoară prin întâlniri faţă în faţă programate la sfârşit de săptămână. Resursele de învăţământ se pot asigura pe medii diverse şi se elaborează de către instituţia organizatoare (conform Ghid de evaluare IFR- standarde ARACIS)

Ciclul de studii: LICENŢĂ (acelaşi plan de învăţământ ca la ZI - cu taxă, aceeaşi structură a anului universitar pentru cursuri, vacanţe, sesiuni; orele se desfăşoară sâmbăta şi duminica, nu se ţin cursuri ci doar seminarii, laboratoare)

Domeniul fundamental: Ştiinţe exacte Domeniul: Informatică

Specializarea: INFORMATICĂ

Titlul absolventului: Licenţiat în Informatică

Durata studiilor: 3 ANI

Bacăul a devenit un centru economic important al Moldovei, în acest oraş avându-şi sediul (pe lângă agenţi economici autohtoni) şi reprezentanţele a numeroase firme mari, cu renume naţional şi internaţional. Aceste colaborări implică un personal bine pregătit, cunoscător al noilor tehnologii de comunicaţie, buni utilizatori de tehnică de calcul şi, nu în ultimul rând, un număr important de specialişti în informatică.

Este cunoscut faptul că numeroase profesii solicită, în prezent, cunoştinţe de informatică – practic nu mai există un domeniu al vieţii economice, sociale sau administrative care să nu utilizeze tehnica de calcul pentru creşterea eficienţei activităţii. În stadiul actual de dezvoltare a societăţii româneşti, când are loc o evidentă tranziţie la stadiul informaţional al acesteia, sunt necesari specialişti în informatică pentru a asigura, pe de o parte, un învăţământ informatic de calitate şi, pe de altă parte, o formare de tip post-universitar. Sunt cunoscute şi programele Ministerului Educaţiei şi Cercetării de informatizare a învăţământului, aceste programe necesitănd profesori de informatică bine pregătiţi.