Informatica - Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau

Invatamant cu frecventa redusa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
E-mail Print

Programul Informatica - Invăţămant cu frecvenţă redusă este ACREDITAT (mai 2013)

poza_info_fr1

facultate2

Programul de studiu Informatică- Frecvenţă Redusă este coordonat de catreDepartamentul de Matematica si Informatica din cadrul Facultatii de Stiinte cat şi de celelalte departamente din universitate, implicate in desfăsurarea programului.

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
  • Principalul rol in organizarea programului Informatică - IFR il are Facultatea de Ştiinţe. Această facultate are o dublă misiune: didactică şi de cercetare ştiinţifică - vizand formarea de specialişti cu inaltă calificare in domeniul Informatică pentru toate tipurile de activităţi economico- sociale, la un nivel compatibil cu cel avut de UE cat şi cadre necesare invăţămantului matematic şi informatic.
alt Reţine . . .
Organizarea procesului de instruire in sistemul IFR este condiţionată de existenţa unor materiale didactice (vezi secţiunea Resurse educaţionale) corespunzător concepute şi realizate, pentru asigurarea unei pregătiri eficiente prin studiu individual. Acestea vor fi distribuite studenţilor in cadrul taxei de studii şi vor oferi cunoştinţele fundamentale necesare parcurgerii tuturor activităţilor de tip seminar, laborator, proiect, lucrări practice, care se desfăşoară prin intalniri faţă in faţă programate la sfarşit de săptămană. Resursele de invăţămant se pot asigura pe medii diverse şi se elaborează de către instituţia organizatoare (conform Ghid de evaluare IFR- standarde ARACIS)

Ciclul de studii: LICENŢĂ = acelaşi plan de invăţămant ca la ZI - cu taxă, aceeaşi structură a anului universitar pentru cursuri, vacanţe, sesiuni; orele se desfăşoară sambăta şi duminica, nu cursuri (acestea exista in format electronic, vezi mai sus) ci doar seminarii, laboratoare/ lucrari practice.

Domeniul fundamental: Ştiinţe exacte Domeniul: Informatică

Specializarea: INFORMATICĂ

Titlul absolventului: Licenţiat in Informatică

Durata studiilor: 3 ANI

Bacăul a devenit un centru economic important al Moldovei, in acest oraş avandu-şi sediul (pe langă agenţi economici autohtoni) şi reprezentanţele a numeroase firme mari, cu renume naţional şi internaţional. Aceste colaborări implică un personal bine pregătit, cunoscător al noilor tehnologii de comunicaţie, buni utilizatori de tehnică de calcul şi, nu in ultimul rand, un număr important de specialişti in informatică.

Este cunoscut faptul că numeroase profesii solicită, in prezent, cunoştinţe de informatică practic nu mai există un domeniu al vieţii economice, sociale sau administrative care să nu utilizeze tehnica de calcul pentru creşterea eficienţei activităţii. In stadiul actual de dezvoltare a societăţii romanesti, cand are loc o evidentă tranziţie la stadiul informaţional al acesteia, sunt necesari specialişti in informatică pentru a asigura, pe de o parte, un invatamant informatic de calitate şi, pe de altă parte, o formare de tip post-universitar. Sunt cunoscute şi programele Ministerului Educaţiei Nationale de informatizare a invatamantului, aceste programe necesitand profesori de informatică bine pregătiţi.